Spoločnosť SALVIS poskytujem

Služby

a odborné poradenstvo pre získanie certifikácie budovy v systémoch

LEED

LEED

BREEAM

BREEAM

WELL

WELL

fitwel

fitwel

SaOS

Simulácie a odborné služby

salvis_sro

Vnímame, že sa v rámci udržateľnosti ťažisko presúva na tému zdravia, šťastia a produktivity. To nájomcov zaujíma a najmä za to sú ochotní zaplatiť. Čoraz viac hovoríme v súvislosti s budo- vami o biofílii, umení a kráse. Do stavebníctva pozývame biológov, odborníkov na stravu, fitnes trénerov a doktorov.

samuel_sura_signature2

AKO VIEME ZLEPŠIŤ VÝKON BUDOVY

Zlepšenie výkonu budovy, pri ktorej poskytneme naše poradenstvo oproti referenčnej, porovnávacej budove namodelovanjej podľa metodiky LEED, BREEAM a WELL. Porovnávacia budova má výkon zodpovedajúci bežnej súčasnej praxi na stavebnom trhu.

Zníženie spotreby pitnej vody až

Zníženie spotreby energie až

Zvýšenie produktivity užívateľov budovy až

Zníženie množstva stavebného odpadu

REFERENCIE

Vážime si dlhodobú spoluprácu s našimi kľúčovými klientami.

Naše Akreditácie

BREEAM International Assessor (BAUD0798)

BREEAM In Use Assessor (BAUD0798)

BREEAM AP (BREEAMAP1000342)

BREEAM International Assessor (BAUD0798)

WELL AP

LEED AP BD+C

Sme tím s referenciami a práca na udržateľnosti budov nás baví. Oslovte nás osobne!

samo

Samuel Sůra

CEO

koso

Ing. Martin Košičiar

Building simulations

vilcek

doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

Senior Sustainability Consultant

lorant

Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

Sustainability Consultant

meciar

Ing. Ľudmila Mečiarová, PhD.

Sustainability Consultant

HĽADÁME ĎALŠÍCH ĽUDÍ DO TÍMU

Radi by sme doplnili náš tím o tých správnych ľudí. Máme veľa práce. Výhodou pri uchádzaní sa o zamestnanie je svedomitosť, otvorenosť, vzťah k ŽP, zdraviu, záujem sa vzdelávať, ale aj znalosť anglického jazyka, technické vzdelanie, znalosť AUTOCAD, skúsenosť s BREEAM alebo LEED. Nie je potrebné vyhovieť všetkému uvedenému. V SALVIS si myslíme, že správna povaha, prístup a charakter sú pre túto prácu dôležitejšie ako zručnosti. Ponúkame zdravé pracovné miesto, masáže, fond na vzdelávanie, kanceláriu pri Medickej záhrade. Ak máte záujem uchádzať sa o spoluprácu so SALVIS prosím kontaktujte pán Sůru na adrese sura@salvis.sk alebo na tel. č.: +421 911 969 333. Sme otvorení všetkým formám spolupráce.

Copyright © 2019
SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
info@salvis.sk
Členstvá a akreditácie
usgbc
Newsletter