BREEAM

BREEAM je súhrnom najlepšieho know-how v oblasti udržateľnosti budov.

S BREEAM to celé začalo. Je to najstarší a svetovo najrozšírenejší certifikačný systém. Registráciou Vašej budovy v BREEAM získavate prístup k najpokročilejšiemu know-how v oblasti udržateľnosti budov na svete. Poskytuje skvelý návod ako postaviť udržateľnú, zdravú a efektívnu budovu. So skúseným konzultantom Vašej budove prinesie skvelú hodnotu a prestíž.

1

Za výhody systému BREEAM považujeme:

 • Systém je rozsiahlejší, komplexnejší. Poskytuje viac informácií o tom ako navrhnúť a postaviť udržateľnú budovu.
 • Systém je čiastočne prispôsobený slovenskému prostrediu.
 • Predcertifikát, ktorý je možné získať pred dokončením budovy je zahrnutý v cene.
12

Budova sa hodnotí v rámci desiatich kategórií:

 • Management
 • Health and Wellbeing (Zdravie)
 • Energy (Energia)
 • Transport
 • Water (Voda)
 • Materials (Materiály)
 • Waste (Odpad)
 • Land Use and Ecology (Využitie územia a ekológia)
 • Pollution (Znečistenie)
 • Innovation (Inovácia)
2

Certifikáty sú vydávané v úrovniach:

 • Pass (30% – 45%)
 • Good (45% – 55%)
 • Very Good (55% – 70%)
 • Excellent (70% – 85%)
 • Outstanding (85% a viac)
SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
info@salvis.sk
Členstvá a akreditácie
member_gray

spacer

BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb

spacer

BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb
Newsletter

Copyright © 2019