Pomôžeme Vám zorientovať sa v problematike ESG a definujeme kritéria potrebné pre zvýšenie ESG ratingu.

Spoločnosti s vysokým ESG ratingom sú také, ktorým záleží na ich dopade na životné prostredie, snažia sa ho neznečisťovať a nemrhajú zbytočne energiou. Sú to spoločnosti ktoré dodržiavajú základné ľudské práva a záleží im na ochrane zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov.

ESG rating je v súčasnosti dôležitým faktorom pri rozhodovaní investerov a ostatných stakeholderov a je evidentné, že záujem z ich strany o spoločnosti s dobrým ESG ratingom sa prudko zvyšuje.

Náš tím expertov identifikuje špecifiká Vašej organizácie a vypracuje vhodnú ESG stratégiu v súlade s niektorou z medzinárodne uznávaných ESG schém GRESB, GRI alebo CDP. V prípade Vášho záujmu budeme radi asistovať pri implementovaní potrebných opatrení a monitorovať plnenie Vami definovaných cieľov.

Služba ESG poradenstvo zahŕňa aj našu službu Uhlíkova neutralita organizácie.

Ponúkame

Úvod do

ESG

Neváhajte nás osloviť s otázkami spojenými s ESG. Radi Vám poskytneme základný prehľad o trende ESG a jeho implikácie. Vysvetlíme výhody spoločností s dobrou ESG stratégiou a vysokým ESG ratingom. Priblížime Vám ESG v súvislosti s možnosťami zisku financovania bankami a inými inštitúciami.

Vyhodnotenie súčasného stavu organizácie

Vyhodnotíme súčasný stav ESG agendy vo Vašej organizácii. Identifikujeme silné a slabé stránky v kontexte ESG. Pomôžeme s výberom vhodného nástroja pre zber dát podľa druhu organizácie a charakteru jej činností a dopadov.

Návrh optimalizácie a jej implementácia

Vysvetlíme Vám prečo a ako si vybrať kvalitnú ESG schému a bližšie opíšeme jednotlivé schémy a rozdiely medzi nimi. Priblížime Vám parametre a kritériá, podľa ktorých sa spoločnosť hodnotí v rámci jednotlivých medzinárodne uznávaných schém (GRESB, GRI, CDP).

Máte otázku? Napíšte nám! Radi sa s Vami porozprávame.

samuel_sura_portrait_bw

Samuel Sůra

+421 911 969 333

sura@salvis.sk

Je zakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, ktorá sa špecializuje na trvalú udržateľnosť, certfikáty LEED, BREEAM, EPD a uhlíkovú neutralitu.

Samuel je držiteľom početných akreditácií v oblasti certifikácií udržateľných budov a tejto téme sa venuje viac ako 10 rokov.

Viedol tím, ktorý na Slovensku zabezpečil prvé LEED a BREEAM certifikácie, vrátane viacerých LEED Platinum projektov.

Venuje sa inováciám, stratégii, rozvoju, akvizícii talentu, finančnámu manažmentu, obchodu a marketingu.

Výhody

Kvalitná ESG stratégia poukáže na oblasti, v ktorých organizácia môže zvýšiť svoju efektivitu a znížiť svoje náklady. Jedná sa napríklad o spotrebu energie, chladív, produkciu odpadov, spôsob dopravy a podobne. Riadenie týchto oblastí môže viesť k výrazným finančným úsporám spoločnosti. Organizácia týmto preukáže svoju spoločenskú zodpovednosť, zvýši dôveryhodnosť a bonitu organizácie ako aj svoje konkurenčné postavenie na trhu.

Zvýši dopyt zo strany investorov a ostatných stakeholderov.
Zlepší energetickú účinnosť monitorovaním a overovaním údajov o spotrebách.
Zvýši efektivitu procesov súvisiacich so spotrebou energie a materiálov.
Umožní robiť kvalitnejšie biznis rozhodnutia na základe skutočných dát.
Zmierni riziko súvisiace s dopadmi klimatickej zmeny.
Vytvorí príležitosť na zlepšenie imidžu spoločnosti.

Proces

Úvod do ESG

 • Čo je to ESG? Popis trendu.
 • Ako je možné merať, reportovať a vyhodnocovať ESG parametre.
 • ESG certifikačné schémy, ich silné a slabé stránky, rozdiely.
 • ESG a financovanie, požiadavky bánk.
 • Predpokladaný budúci vývoj ESG v Európe.

Spracovanie ESG stratégie

 • Výber vhodnej ESG schémy (GRESB, GRI alebo CDP).
 • Formulácia merateľných a realistických záväzkov a cieľov s použitím rámca Science Based Targets initiative (SBTi).
 • Analýza činností organizácie a dopadov, ktoré je potrebne merať.
 • Výber vhodného nástroja pre zber relevantných dát.
 • Zverejnenie záväzkov vo výročnej správe, na webovej stránke.
 • Spracovanie akčného plánu.
gresb_logo_small
gri_logo_small
cdp_logo_small

Implementácia opatrení

 • Reporting dát a zisk výsledného ESG skóre vo zvolenej schéme.
 • Návrh a implementácia nápravných opatrení v prípade neplnenia cieľov.
 • Opätovné vyčíslenie každý rok a sledovanie plnenia cieľov a vývoja meraných parametrov.
 • Aktualizácia cieľov a záväzkov.
 • Zverejnenie výsledkov na webovej stránke spoločnosti a vo výročnej správe.

Kontakt

Samuel Sůra

+421 911 969 333

sura@salvis.sk

Je zakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, ktorá sa špecializuje na trvalú udržateľnosť, certfikáty LEED, BREEAM, EPD a uhlíkovú neutralitu.

Samuel je držiteľom početných akreditácií v oblasti certifikácií udržateľných budov a tejto téme sa venuje viac ako 10 rokov.

Viedol tím, ktorý na Slovensku zabezpečil prvé LEED a BREEAM certifikácie, vrátane viacerých LEED Platinum projektov.

Venuje sa inováciám, stratégii, rozvoju, akvizícii talentu, finančnámu manažmentu, obchodu a marketingu.

samuel_sura_portrait_bw

Medzi našich klientov patria

corwin-logo
mvgm-logo
penta_real_estate
wienerberger-logo
rigips-logo
danucem-logo
reinoo-logo
zse-logo
lucron-logo
saint_gobain-logo
weber-logo
rehau-logo
jtre-logo
immocap-logo
hbreavis-logo
isover-logo
xella-logo
zeleziarne_podbrezova

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020