Fitwel

Zdravie a produktivita nie je pre Fitwel prémiový produkt

Fitwel sa drží hesla, že budovy, ktoré pozitívne pôsobia na zdravie a spokojnosť sú produkty pre všetkých, nie prémiové produkty. Je otvorený existujúcim budovám, rezidenčným budovám aj kanceláriám. Umožní Vám ľahký a príjemný vstup do sféry wellbeing.

5

Certifikačný systém z iného cesta – svieži, obratný, moderný

Fitwel je svieža novinka. Na trhu je len zopár mesiacov, ale získal si srdcia významných spoločností ako ARUP, Harvard, Integral group, WSP, Bloomberg, Fannie Mae, Steelcase. Je to pre Vás možnosť zaradiť sa medzi inovátorov a vyslať jasný signál. Čím lepšie spoznávame Fitwel, tým je nám sympatickejší. Veríme, že bude aj Vám. Skvele využíva nedostatky ostatných systémov a z vedeckého a praktického hľadiska sa nám zdá rovnako kvalitný. Svojim prístupom k moderným technológiám a otvorenosťou máme pocit, že je to prvý certifikačný systém 21. storočia. Očakávame, že do 2 rokov bude každá kancelárska budova v hlavných mestách spolu s LEED a BREEAM používať aj wellbeing certifikát. Naskočte na vlak!

6

Mali by ste vedieť o Fitwel:

Fitwel bol spustený v roku 2017, na trhu je cca 12 mesiacov. Prešiel však niekoľkými rokmi príprav. Vytvorený na základe 5 ročného vedeckého výsku- mu. Podporený viac ako 3000 vedeckými štúdiami. Plne harmonizovaný so systémom LEED Jednoduchý, efektívny, flexibilný.

12

Fitwel vplýva na ľudské zdravie a spokojnosť v rámci 7 oblastí:

  • Zvýšenie fyzickej aktivity
  • Podpora bezpečnosti
  • Zníženie chorobnosti a práceneschopnosti
  • Spoločenská podpora pre zraniteľné skupiny obyvateľstva
  • Vyvolanie pocitu blaha
  • Podpora zdravia komunity
  • Poskytnutie možností zdravej stravy
SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
info@salvis.sk
Členstvá a akreditácie
member_gray

spacer

BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb

spacer

BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb
Newsletter

Copyright © 2019