Zdravie a produktivita nie je pre Fitwel prémiový produkt

Fitwel sa drží hesla, že budovy, ktoré pozitívne pôsobia na zdravie a spokojnosť sú produkty pre všetkých, nie prémiové produkty. Je otvorený existujúcim budovám, rezidenčným budovám aj kanceláriám. Umožní Vám ľahký a príjemný vstup do sféry wellbeing.

5

Certifikačný systém z iného cesta – svieži, obratný, moderný

Fitwel je novinka. Získal si dôveru významných spoločností ako ARUP, Harvard, Integral group, WSP, Bloomberg, Fannie Mae, Steelcase. Je to pre Vás možnosť zaradiť sa medzi inovátorov a vyslať jasný signál. Skvele využíva nedostatky ostatných systémov a z vedeckého a praktického hľadiska sa nám zdá rovnako kvalitný. 

6

Mali by ste vedieť o Fitwel:

Fitwel bol spustený v roku 2017. Prešiel však niekoľkými rokmi príprav. Vytvorený na základe 5 ročného vedeckého výsku- mu. Podporený viac ako 3000 vedeckými štúdiami. Plne harmonizovaný so systémom LEED Jednoduchý, efektívny, flexibilný.

12

Fitwel vplýva na ľudské zdravie a spokojnosť v rámci 7 oblastí:

  • Zvýšenie fyzickej aktivity
  • Podpora bezpečnosti
  • Zníženie chorobnosti a práceneschopnosti
  • Spoločenská podpora pre zraniteľné skupiny obyvateľstva
  • Vyvolanie pocitu blaha
  • Podpora zdravia komunity
  • Poskytnutie možností zdravej stravy

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020