Lakeside Park

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Lakeside Park”

Info o projekte čoskoro doplníme

Campus Leaf

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Campus Leaf”

CAMPUS LEAF

Klient

LEAF academy

Miesto

Vištuk

Vybrané udržateľné opatrenia:

Projekt pripravujeme na zisk certifikátu BREEAM

Nové Apollo

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Nové Apollo”

NOVÉ APOLLO

Klient

HB REAVIS

Podlažná plocha

50.000 m2

Miesto

Bratislava

Vybrané udržateľné opatrenia:

Pre projekt sme spracovali audit búracích prác a plán recyklácie a znovupoužitia stavebného odpadu

Na projekte plníme rolu BREEAM AP

Lokalita

EcoPoint 2

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “EcoPoint 2”

ECOPOINT 2

Klient

Bischoff et Compagnons

Podlažná plocha

5.000 m2

Miesto

Košice

Získaný certifikát

BREEAM EXCELLENT

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby BREEAM vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Nabíjacie stanice na elektromobily

Tepelné čerpadlá a aktívne betónové jadro

Jedna z najudržateľnejších kancelárskych budov na Slovensku

Lokalita

WESTEND GATE

28 januára, 2019 Posted by 0 thoughts on “WESTEND GATE”

WESTEND GATE

Klient

JTRE

Podlažná plocha

50.000 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

BREEAM GOOD

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby BREEAM vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Výborné denné osvetlenia a výhľady

Nízky dopad použitých materiálov na ŽP z hľadiska ich životné cyklu (LCA – life cycle assessment)

Viac ako 90% stavebného odpadu znovupoužitého / recyklovaného

Dynamická počítačová simulácia podľa normy ASHRAE 90.1

Lokalita

Klingerka

28 januára, 2019 Posted by 0 thoughts on “Klingerka”

KLINGERKA

Klient

JTRE

Podlažná plocha

15.000 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

BREEAM EXCELLENT

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby BREEAM vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

LCA analýzou sme analyzovali množstvo zabudovaného uhlíka v stavebných materiáloch

Trvalo udržateľné sadovnícke úpravy s podporou miestnej ekológie

Úspora pitnej vody použitím úspornej sanity

Lokalita

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020