YIT zóna Mlynské nivy

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “YIT zóna Mlynské nivy”

YIT ZÓNA MLYNSKÉ NIVY

Výnimočnosť tohto projektu je, že sme boli prizvaní k spolupráci hneď na úvod, pri tvorbe overovacej štúdie. Environmentálne koncepty boli tak od začiatku integrálnou súčasťou tvorby návrhu. Úvodné veterné simulácie a simulácie mikroklímy boli dobrým indikátorom potencionálnych problematických miest. Tieto všetky analýzy tvorili podklad v ďalšej etape vyzvanej súťaže.

Ich vyhodnotenie prinieslo veľmi kvalitné architektonicko-urbanistické návrhy, z ktorých mnohé mali environmentálne požiadavky priamo integrované v koncepte. Následná mikroklimatická a vetrová štúdia overili správnosť rozhodnutia poroty a súčasne poukázali na potenciál ďalšieho zlepšenia.

Následný výpočet potrieb tepla a chladu termodynamickou simuláciou na báze hodinového časového kroku je podkladom pre spracovanie nízkouhlíkového energetického konceptu pre celú zónu.

Veríme, že takéto postupy pri návrhu sa stanú štandardom a prispejú k tvorbe kvalitného a udržateľného urbánneho prostredia.

 

Vybrané udržateľné opatrenia:

Na projekte poskytujeme vybrané služby z portfólia trvalo udržateľného urbanizmu

THE MILL

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “THE MILL”

Info o projekte čoskoro doplníme

Dunajská 68

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “Dunajská 68”

Info o projekte čoskoro doplníme

E-Office

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “E-Office”

Info o projekte čoskoro doplníme

Nesto

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Nesto”

V projekte sme spolupracovali na spracovaní environmentálnych konceptov pre územie.

Vybrali sme oblasti, ktorým by sa mal projekt ťažiskovo venovať aby vytvoril čo najkvalitnejšie prostredie.

Pre vybrané objekty sme počítali potrebu tepla a chladu ako indikatívny údaj pre možnosť dosiahnutia uhlíkovej neutrality celého územia.

DITEC Šamorín

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “DITEC Šamorín”

Info o projekte čoskoro doplníme

City Hub Landererova

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “City Hub Landererova”

Info o projekte čoskoro doplníme.

Vizualizácia nemusí zodpovedať výslednej podobe projektu.

Bytový dom v Trnave

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Bytový dom v Trnave”

Info o projekte čoskoro doplníme

Výškový bytový dom v Bratislave

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Výškový bytový dom v Bratislave”

Info o projekte čoskoro doplníme

Bytový dom v Nitre

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Bytový dom v Nitre”

Info o projekte čoskoro doplníme

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020