POSTOVA OFFICES

Klient

Reinoo, a.s.

Podlažná plocha

15.000 m2

Miesto

Žilina

Získaný certifikát

LEED GOLD v4

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie

0 %

Objem zrážkovej vody vsiaknutej na mieste

0 %

Množstvo zrecyklovaného a znovupoužitého stavebného odpadu počas výstavby
Prvá a jediná budova na Slovensku certifikovaná v systéme LEED v4.

 

Budova získala ocenenie VISIO.2020 za významný počin v oblasti trvalo udržateľnej ceny.

 

Budova získala ocenenia Stavba roka v kategóriách „Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby“ a „Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby“.

Pri projekte sme sa museli popasovať s nasledovnými výzvami:

Ako zabrániť vzniku tepelného ostrova?

Aby sme zamedzili prehrievaniu strechy navrhli sme na jej povrchu vysoko odrazivé biele materiály. To zníži náklady na chladenie, bude chrániť technológiu na streche a prispeje k chladnejšej mikroklíme v okolí budovy. V okolí budovy sme zachovali a prisadili ďalšie stromy aby sme tiež pomohli v lete prostredie udržať v príjemnej teplote. Plochu vonkajšieho parkoviska sme navrhli z bieleho odrazivého materiálu aby sa neprehrievala a stromy sme vysadili tak aby zatienili autá.

Ako zachovať stromy v tesnej blízkosti budovy?

Zachovali sme existujúce stromy. V oblasti ich koreňovej sústavy bolo zabránený pohyb ťažkým mechanizmom aby korene neudusili. Podarilo sa dokonca zachovať aj stromy, ktoré boli pôvodne určené na výrub, keďže boli v tesnej blízkosti budovy.

Ako ušetriť pitnú vodu?

Inštalovali sme nízkoprietokové batérie, sprchy a inštalovali sme úsporné toalety a pisoáre. Vďaka tomu ušetríme ročne 2 milióny pitnej vody. Vegetáciu polievame zachytenou dažďovou vodou čo prináša ďalšiu úsporu.

Čo spraviť aby ľudia chodili do budovy na bicykli?

Cyklistom sme poskytli atraktívne úložisko so vstupom z parteru budovy, šatne a sprchy. Alternatívnu dopravu sme podporili aj umiestnením nabíjacích staníc k parkovacím miestam.

Ako nedovážať stavebný odpad na skládku?

Zrecyklovali sme 95,7% staveného odpadu!

Ako znížiť množstvo prachu v ovduší?

Počas výstavby sme starostlivo chránili rozvody vzduchotechniky pred prachom. Počas prevádzky je privádzaný vzduch filtrovaný vysoko efektívnymi filtrami.

Ako znížiť spotrebu energie?

Simulovali sme správanie a energetickú potrebu budovy počas celého roka aby sme našli spôsob ako zvýšiť energetickú efektívnosť.

Lokalita

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020