Simulácie a odborné služby

Termodynamické simulácie komerčných a obytných budov sú ideálnym nástrojom pre optimálny návrh zdrojov tepla a chladu, pre správny návrh denného svetla a elimináciu nežiaduceho oslnenia a overenie tepelného komfortu v priestoroch s trvalou obsadenosťou. Optimálny návrh znamená zníženie investičných a prevádzkových nákladov bez negatívneho dopadu na tepelný a vizuálny (zrakový) komfort užívateľov budovy.

10
16
17
18
14
 • Dynamická počítačová simulácia podľa ASHRAE 90-1
 • Výpočet metodikou PHPP
 • Výpočet potrebného špičkového vykurovacieho a chladiaceho výkonu a výpočet ročnej potreby tepla a chladu na vykurovanie, chladenie a vetranie v budove použitím termodynamickej počítačovej simulácie so zohľadnením reálnej prevádzky budovy
 • Príručka základov energetickej efektívnosti (ZEF)
 • Simulácia denného osvetlenia pre účely LEED a BREEAM
 • Analýza tepelnej pohody
 • Analýza LCA (Life Cycle Assessment) budovy
 • Analýza LCC (Life Cycle Cost) vybraných prvkov budovy
 • Analýza dostupnosti obnoviteľných zdrojov
 • Meranie organických prchavých zlúčenín VOC  v ovzduší
 • Manuál integratívneho projektovania (MIP)
 • Hodnotenie miesta výstavby (HMV)
 • Stratégia transportu (ST)
 • Manuál pre zriadenia udržateľných vonkajších priestorov (MUV)
 • Manuál pre zriadenie udržateľného staveniska (MUS)
 • Plán prevencie sedimentácie a erózie (PESE)
 • Manuál pre výber udržateľných stavebných materiálov (MUM)
 • Manuál pre udržateľné pracovisko (MUP)
 • Plán ochrany vnútorného ovzdušia (POVO)
 • Plán odpadového hospodárstva (POHO)
 • Plán úspory vody (PUVO)
 • Commissioning (Rozšírené uvedenie do prevádzky)
 • Manuál pre uvedenie do prevádzky (MUD)
 • Vypracovanie manuálu pre zodpovedného užívateľa budovy
 • Manuál pre udržateľnú prevádzku budovy (MUB)
SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
info@salvis.sk
Členstvá a akreditácie
member_gray

spacer

BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb

spacer

BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb
Newsletter

Copyright © 2019