Školenia a vzdelávanie

Poskytujeme nasledovné služby v oblasti školení a vzdelávania:

 

  • Školenie o certifikačných systémoch BREEAM, LEED, WELL a Fitwel

 

  • Školenie v oblasti trvalej udržateľnosti a certifikačných schém pre developerskú spoločnosť

 

  • Školenie v oblasti trendov v oblasti trvalej udržateľnosti budov

 

  • Školenie v oblasti trendu wellbeing a certifikačných schém WELL a Fitwel

 

  • Školenie v oblasti trvalej udržateľnosti a certifikačných schém pre stavebnú spoločnosť (ako splniť požiadavky BREEAM a LEED týkajúce sa stavebnej spoločnosti)

 

  • Školenie v oblasti trvalej udržateľnosti a certifikačných schém pre výrobcu stavebných materiálov

 

  • Školenie v oblasti úspory pitnej vody v budovách

 

  • Školenie v oblasti uhlíkovej neutrality budov, území a miest

 

  • Školenie na mieru

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020