Stavebná fyzika

V oblasti stavebnej fyziky poskytujeme nasledovné služby:

 • Energetická certifikácia budov (zákon č. 555/2005 Z. z. v neskoršom znení Zákona č. 300/2012 Z. z. a vykonávacou vyhláškou č. 364/2012 Z. z
  • Štúdia dosiahnuteľnosti energetickej triedy A0 (variantné riešenia)
  • Energeticke projektové hodnotenie
 • Výpočty PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket)
 • Simulácie šírenia tepla a vlhkosti
 • Tepelná ochrana budov
 • Denné osvetlenie
 • Termovízne snímkovanie
 • Posúdenie tepelných mostov
 • Blower door test (posúdenie vzduchotesnosti)

 

Ako dosiahnuť energetickú triedu A0 s čo najnižším dopadom na cenu? Aktuálna otázka pre všetkých staviteľov.

Posúdime rôzne varianty ako dosiahnuť energetickú triedy A0 a pomôžeme investorom získať prehľad o spojených nákladoch.

Súčasťou riešiteľského tímu sú odborne spôsobilé osoby v oblastiach:

 • Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
 • Vykurovanie a príprava teplej vody
 • Vetranie a klimatizácia
 • Osvetlenie

 

SALVIS pracuje s nástrojmi používajúcimi metódu hodinového časového kroku. To môže výrazne uľahčiť a znížiť náklady na dosiahnutie triedy A0.

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020