Budova môže byť uhlíkovo neutrálna z hľadiska prevádzkového uhlíka, zabudovaného uhlíka alebo uhlíka spojeného s transportom. Pomôžeme Vám navrhnúť a postaviť uhlíkovo neutrálnu stavbu alebo územie z ohľadom na všetky tri menované kategórie. V rámci našich služieb tiež poskytujeme certifikáciu DGNB Framework for carbon neutral buildings & sites a certifikáciu Zero Carbon (CAGBC – Canada Green Building Council).

Ponúkame

Výpočet uhlíkovej stopy

Návrh optimalizácie

Sprostredkovanie offsettingu

Uhlíková neutralita počas prevádzky

Budova vyrobí z obnoviteľných zdrojov také množstvo energie, že na 100% pokryje svoju potrebu (kúrenie, chladenie, vetranie, osvetlenie, PC, atď.) behom roka. V prípade fotovoltiky vyrobí počas slnečných mesiacov aspoň taký nadbytok elektrickej energie, ktorý sa rovná množstvu, ktoré potrebuje behom zimy dodať z iných zdrojov.

Uhlíková neutralita z hľadiska zabudovaných materiálov

To v praxi znamená, že budova:

  • Je postavená z dreva, resp. drevo je v budove hlavným stavebným prvkom.
  • Množstvo energie, ktoré vyrobí z OZE nielen pokryje jej potreby, ale ešte z nadbytku kompenzuje uhlík spojený s materiálmi.
  • Alebo uhlík spätne naviaže napríklad tak, že kúpi pôdu, vysadí a bude spravovať les. Alebo zakúpi vierohodné certifikáty od inej spoločnosti, ktorá vykonáva takúto činnosť a vykompenzuje svoju uhlíkovú stopu (carbon offsetting). Alebo kombináciou týchto opatrení.

Uhlíková neutralita z hľadiska transportu spojeného s budovou

Budova sleduje spôsob dopravy užívateľov do budovy a z nej. Motivuje ľudí aby chodili pešo, na bicykli, MHD alebo autami s nízkymi emisiami. Uhlík viazaný na dopravu kompenzuje spôsobmi popísanými vyššie.

Uhlíkovo pozitívna budova

Len o budove, ktorá dosahuje neutralitu vo všetkých 3 oblastiach možno povedať, že je skutočne uhlíkovo neutrálna. V opačnom prípade sa žiada vysvetliť, v ktorej z oblastí budova dosahuje uhlíkovú neutralitu. Od uhlíkovej neutrality je to len 1 kWh k uhlíkovej pozitivite. Na tom je založený koncept Powerhouse. Powerhouse budova je z hľadiska prevádzky uhlíkovo pozitívna. To znamená, že pokrýva z OZE svoje potreby na viac ako 100% a zásobuje energiou okolité budovy. Tým kompenzuje uhlíkovú stopu materiálov, z ktorých je postavená a behom svojho životného cyklu dosiahne uhlíkovú neutralitu aj v oblasti zabudovaného uhlíka.

Nedozvedeli ste sa potrebné informácie? Kontaktujte nás a my vám radi zodpovieme všetky otázky.

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020