Naše služby v oblasti uhlíkovej neutrality budov poskytujeme s ohľadom na prevádzkový uhlík, zabudovaný uhlík alebo uhlík spojený s transportom. Pomôžeme Vám navrhnúť a postaviť uhlíkovo neutrálnu stavbu alebo územie z ohľadom na všetky tri menované kategórie. V rámci našich služieb tiež poskytujeme certifikáciu DGNB Framework for carbon neutral buildings & sites a certifikáciu Zero Carbon (CAGBC – Canada Green Building Council).

Ponúkame

Výpočet uhlíkovej stopy

Návrh optimalizácie

Sprostredkovanie offsettingu

Máte otázku? Napíšte nám! Radi sa s Vami porozprávame.

samuel_sura_portrait_bw

Samuel Sůra

+421 911 969 333

sura@salvis.sk

Je zakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, ktorá sa špecializuje na trvalú udržateľnosť, certfikáty LEED, BREEAM, EPD a uhlíkovú neutralitu.

Samuel je držiteľom početných akreditácií v oblasti certifikácií udržateľných budov a tejto téme sa venuje viac ako 10 rokov.

Viedol tím, ktorý na Slovensku zabezpečil prvé LEED a BREEAM certifikácie, vrátane viacerých LEED Platinum projektov.

Venuje sa inováciám, stratégii, rozvoju, akvizícii talentu, finančnámu manažmentu, obchodu a marketingu.

Uhlíková neutralita počas prevádzky

Budova vyrobí z obnoviteľných zdrojov také množstvo energie, že na 100% pokryje svoju potrebu (kúrenie, chladenie, vetranie, osvetlenie, PC, atď.) behom roka. V prípade fotovoltiky vyrobí počas slnečných mesiacov aspoň taký nadbytok elektrickej energie, ktorý sa rovná množstvu, ktoré potrebuje behom zimy dodať z iných zdrojov.

Metódy

Pri návrhu

  • Tepelná ochrana budov, nastavenie parametrov obalového plášťa
  • Simulácia a optimalizácia denného osvetlenia
  • Termodynamická simulácia budovy (stanovenie potrieb tepla a chladu a variantné riešenia HVAC + lighting)
  • Výpočet CO2 vznikajúceho počas prevádzky v rámci posudzovaných variant
  • Analýza dostupnosti OZE
  • Simulácia a výpočet potenciálu pre umiestnenie fotovoltických a termálnych kolektorov na strechách a fasádach budovy
  • Posúdenie tepelných mostov
  • Certifikácia uhlíkovo neutrálnej budovy vo fáze návrhu

 

Pri realizácii

  • Termovízne snímkovanie
  • Blower door test (posúdenie vzduchotesnosti)

 

 Pri prevádzke

  • Vyhodnocovanie spotrieb, návrh a realizácia nápravných opatrení
  • Certifikácia uhlíkovo neutrálnej budovy vo fáze prevádzky

 

 Pri obnove

  • Termodynamická simulácia budovy (stanovenie potrieb tepla a chladu a variantné riešenia HVAC + lighting)
  • Výpočet CO2 vznikajúceho počas prevádzky v rámci posudzovaných variant
  • Analýza dostupnosti OZE
  • Simulácia a výpočet potenciálu pre umiestnenie fotovoltických a termálnych kolektorov na strechách a fasádach budovy

Uhlíková neutralita z hľadiska zabudovaných materiálov

To v praxi znamená, že budova:

 • Je postavená z dreva, resp. drevo je v budove hlavným stavebným prvkom.
 • Množstvo energie, ktoré vyrobí z OZE nielen pokryje jej potreby, ale ešte z nadbytku kompenzuje uhlík spojený s materiálmi.
 • Alebo uhlík spätne naviaže napríklad tak, že kúpi pôdu, vysadí a bude spravovať les. Alebo zakúpi vierohodné certifikáty od inej spoločnosti, ktorá vykonáva takúto činnosť a vykompenzuje svoju uhlíkovú stopu (carbon offsetting). Alebo kombináciou týchto opatrení.

Metódy

 • LCA (life cycle analysis) – výpočet zabudovaného uhlíka a návrh alternatív s nižšou uhlíkovou stopou
 • Nákup certifikátov uhlíkovej kompenzácie (carbon offset certificate)

Uhlíková neutralita z hľadiska transportu spojeného s budovou

Budova sleduje spôsob dopravy užívateľov do budovy a z nej. Motivuje ľudí aby chodili pešo, na bicykli, MHD alebo autami s nízkymi emisiami. Uhlík viazaný na dopravu kompenzuje spôsobmi popísanými vyššie.

Metódy

 • Návrh infraštruktúry pre podporu nízkouhlíkovej dopravy (cykloinfraštruktúra, podpora využívania MHD, elektro nabíjacie stanice)
 • Analýza dochádzania užívateľov do budovy
 • Výpočet uhlíkovej stopy z transportu
 • Návrh a vyhodnotenie nápravných opatrení
 • Nákup certifikátov uhlíkovej kompenzácie (carbon offset certificate)

Uhlíkovo pozitívna budova

Len o budove, ktorá dosahuje neutralitu vo všetkých 3 oblastiach možno povedať, že je skutočne uhlíkovo neutrálna. V opačnom prípade sa žiada vysvetliť, v ktorej z oblastí budova dosahuje uhlíkovú neutralitu. Od uhlíkovej neutrality je to len 1 kWh k uhlíkovej pozitivite. Na tom je založený koncept Powerhouse. Powerhouse budova je z hľadiska prevádzky uhlíkovo pozitívna. To znamená, že pokrýva z OZE svoje potreby na viac ako 100% a zásobuje energiou okolité budovy. Tým kompenzuje uhlíkovú stopu materiálov, z ktorých je postavená a behom svojho životného cyklu dosiahne uhlíkovú neutralitu aj v oblasti zabudovaného uhlíka.

Kontakt

Samuel Sůra

+421 911 969 333

sura@salvis.sk

Je zakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, ktorá sa špecializuje na trvalú udržateľnosť, certfikáty LEED, BREEAM, EPD a uhlíkovú neutralitu.

Samuel je držiteľom početných akreditácií v oblasti certifikácií udržateľných budov a tejto téme sa venuje viac ako 10 rokov.

Viedol tím, ktorý na Slovensku zabezpečil prvé LEED a BREEAM certifikácie, vrátane viacerých LEED Platinum projektov.

Venuje sa inováciám, stratégii, rozvoju, akvizícii talentu, finančnámu manažmentu, obchodu a marketingu.

samuel_sura_portrait_bw

Medzi našich klientov patria

corwin-logo
mvgm-logo
penta_real_estate
reinoo-logo
zse-logo
lucron-logo
jtre-logo
immocap-logo
hbreavis-logo

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020