Výroba stavebných materiálov a produktov sa značnou mierou podieľa na znečisťovaní zložiek životného prostredia. Preto pri návrhu udržateľných budov sa zohľadňujú dopady stavebných výrobkov počas ich životného cyklu. Na kvantifikovanie týchto dopadov a následné porovnávanie stavebných výrobkov sa používa uhlíková stopa produktu.

Zásady a požiadavky na vyčíslenie uhlíkovej stopy produktu sú stanovené normou STN EN ISO 14067.

Uhlíková stopa produktu teda predstavuje čisté množstvo emisií skleníkových plynov (GHG) počas životného cyklu produktu, pričom zahŕňa aj dlhodobé čisté odstránenia CO2.

Ponúkame

Výpočet uhlíkovej stopy

Návrh optimalizácie

Sprostredkovanie offsettingu

Nedozvedeli ste sa potrebné informácie? Kontaktujte nás a my vám radi zodpovieme všetky otázky.

Výhody

Výpočet uhlíkovej stopy poukáže na oblasti, v ktorých výrobca môže znížiť emisie skleníkových plynov. Jedná sa najmä o spotrebu energie, chladív, produkciu odpadov, spôsob dopravy a podobne. Riadenie týchto oblastí môže viesť k výrazným finančným úsporám spoločnosti. Výrobca produktu týmto preukáže svoju spoločenskú zodpovednosť, zvýši dôveryhodnosť a bonitu organizácie ako aj svoje konkurenčné postavenie na trhu.

Vyčíslenie uhlíkovej stopy pomôže výrobcovi zefektívniť procesy súvisiace so spotrebou energie a materiálov.
Vyčíslenie podľa uznávanej metodiky STN EN ISO 14064 zabezpečuje medzinárodnú prestíž.
Výrobca sa vopred pripraví na povinnosti, ktoré budú pravdepodobne neskôr vyžadované legislatívou a dokáže ich tak implementovať bez výrazných nákladov.

Proces

Výpočet uhlíkovej stopy

Metodika vyčíslenia uhlíkovej stopy organizácie podľa normy STN EN ISO 14064-1:2020 pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • Zber a identifikácia vstupných údajov
  • Doručenie vstupných údajov spoločnosti na vyčíslenie uhlíkovej stopy produktu
  • Proces kvantifikácie a definovania uhlíkovej stopy produktu

Návrh optimalizácie

Plán na zníženie uhlíkovej stopy produktu zahŕňa vytvorenie stratégie dosiahnutia uhlíkovej neutrality a nastavenie cieľov postupného znižovanie uhlíkovej stopy na základe vedeckej metodiky Science Based Targets. V rámci kratkodobých cieľov sa zameriavame na zníženie stopy prostredníctvom jednoduchých a nenákladných opatrení. Každý produkt je špecifický, a preto aj k návrhu optimalizácie pristupujeme individuálne.

 

Sprostredkovanie offsettingu

S cieľom znížiť uhlíkovú stopu Vám naša spoločnosť ponúka možnosť sprostredkovania offsetingu v niektorom z vybraných projektov. Cieľom offsetingu je investícia do projektu, ktorým sa znižuje alebo kompenzuje množstvo emisií skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry, alebo sa priamo znižuje uhlíková stopa.

 

Medzi našich klientov patria

wienerberger-logo
isover-logo
weber-logo
rigips-logo
xella-logo
rehau-logo

Nedozvedeli ste sa potrebné informácie? Kontaktujte nás a my vám radi zodpovieme všetky otázky.

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020