Uhlíková neutralita

Vypočítame uhlíkovú stopu. Nastavíme plán a ciele pre jej znižovanie. Tento plán budeme vyhodnocovať a upravovať až do dosiahnutia uhlíkovej neutrality.

Ponúkame výpočet uhlíkovej stopy a vypracovanie návrhov konkrétnych riešení jej optimalizácie pre organizácie, budovy a produkty.

Predpokladá sa, že do roku 2100 bude teplota na Zemi zvýšená v priemere o 1,5 až 4,5 °C. Z dôvodu antropogénnych činností vzrástol objem koncentrácií uhlíkových plynov nad prípustné limitné hodnoty. Zmena klímy a jej priebeh je zaťažená istým stupňom neistoty.

Kľúčovým riešením môžu byť mitigačné opatrenia zamerané na znižovanie emisií skleníkových plynov. Vaše dnešné rozhodnutie o výpočte uhlíkovej stopy a zmiernenia jej dopadov môže výrazne ovplyvniť budúce generácie.

Kontakt

Maria_Hlinkova

Ing. Mária Hlinková

+421 948 905 806

hlinkova@salvis.sk

Mária sa venuje uhlíkovej neutralite a mitigácii dopadov klimatickej zmeny.

Klientom pomáha správne vypočítať svoje emisie a nájsť spôsoby ich postupného znižovania.

Medzi našich klientov patria

corwin-logo
wienerberger-logo
isover-logo
mvgm-logo
danucem-logo
immocap-logo
reinoo-logo
saint_gobain-logo
rigips-logo
xella-logo
penta_real_estate
zeleziarne_podbrezova
jtre-logo
lucron-logo
weber-logo
hbreavis-logo
rehau-logo
zse-logo

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020