WELL je certifikačný systém orientovaný výhradne na zdravie, produktivitu a pocit šťastia pracujúcich v kancelárskych budovách. Trúfame si povedať, že majiteľ WELL certifikovanej budovy sa bude tešiť dlhodobo vysokej obsadenosti budovy.

Zdravý, šťastný a produktívny.

WELL je nástrojom pre vytvorenie prostredia, v ktorom je radosť žiť. WELL ponúka know-how ako zabezpečiť navrhnúť budovu tak aby podporovala zdravie, šťastie a produktivitu. WELL budova priláka spoločnosti, ktoré rozumejú hodnote svojich ľudí a starajú sa o nich. Priláka veľkých nadnárodných nájomcov. Klientov, ktorí sú žiadaní.

SALVIS poskytuje nasledovné služby v oblasti WELL:

 • Úvodné hodnotenie (preassessment) WELL
 • Predcertifikácia WELL D&O
 • Merania kvality ovzdušia podľa metodiky WELL
 • Merania parametrov tepelného komfortu podľa metodiky WELL
 • Merania kvality vody podľa metodiky WELL
 • Merania akustických parametrov podľa metodiky WELL
 • Merania kvality osvetlenia podľa metodiky WELL
 • CFD – simulácia a optimalizácia tepelného komfortu (PMV a PDD)
 • CFD – potenciál pre prirodzené vetranie
 • Simulácia a optimalizácia denného osvetlenia
 • Simulácia a optimalizácia hodnoty EML (Equivalent Melanopic Lux)
 • Akustické poradenstvo
11

V spoločnosti SALVIS sú Vám k dispozícii 4 konzultanti s akreditáciou WELL AP. Jedná sa tak o najväčší WELL tím v regióne. Sme pripravení pustiť sa do práce aj na Vašom projekte a odlíšiť ho.

13

Vytvorený na základe 7 ročného vedeckého výskumu. Výsledok a know-how je teraz dostupné aj Vám.

7

WELL vplýva na ľudské zdravie a šťastie v rámci 10 oblastí:

Vzduch • Voda • Výživa • Svetlo • Pohyb • Komfort • Akustika • Myseľ • Komunita • Inovácia

1

Výhody budov s wellbeing certifikátom:

Ľudia pracujúci vo wellbeing budovách sa cítia produktívnejší (až o 50%).

Ľudia pracujúci vo wellbeing budovách majú nižší počet dní práceneschopnosti (o 5-10% menej).

Môžete využívať potenciál wellbeing budovy z hľadiska marketingu a PR.

Wellbeing budova pomôže prilákať a udržať si najtalentovanejších ľudí, ktorí majú mnoho možností.

Wellbeing budova pomôže prilákať mladých ľudí, pre ktorých je otázka zdravia a blaha vysoko v ich rebríčku hodnôt.

Wellbeing budova pomôže udržať si najvýkonnejších pracovníkov.

Za budovy s pozitívnym vplyvom na zdravie a produktivitu je trh ochotný zaplatiť prémium. Prvé údaje z USA hovoria až o 20%.

Referencie WELL

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020