Cena certifikácie BREEAM

 

Excellent a nižšie úrovne – 0-1% navýšenie celkových stavebných nákladov.

Outstanding – 0-10% navýšenie celkových stavebných nákladov.

 

Na výšku celkových nákladov majú vplyv najmä tieto faktory:

  • Kedy sa stane certifikácia a udržateľnosť úroveň cieľom. Čím skôr tým nižšie náklady. Ak je skúsený konzultant prítomný od začiatku projektu tak je možné certifikát získať s nízkymi nákladmi (0-2%). Pri neskoršom zapojení je zväčša možné získať len certifikát nízkej úrovne alebo prijať vyššie náklady (0-10%).

 

  • Aký skúsený je konzultant LEED / BREEAM / WELL (Čím skúsenejší tým nižšie náklady)

 

  • Aký skúsení a angažovaní sú ostatní členovia tímu (Architekt, projektanti, GD, investor) (Čím skúsenejší a angažovanejší tým nižšie náklady)

 

  • Dostupnosť bodov, kt. sú „zadarmo“ a sú determinované polohou (dostupnosť MHD a občianskej vybavenosti, pozemok, kt. bol predtým zastavený VS greenfield, a pod.)

 

  • Vyššie náklady v porovnaní s čím? Ako je navrhnutá budova oproti ktorej sa vyčísluje navýšenie nákladov? Východiskový štandard hrá kľúčovú úlohu a keďže je pri každej budove iný tak sa celkové náklady nedajú celkom zovšeobecniť.

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020