Simulácie budov

14
8
16
12
10

Poskytujeme nasledovné simulácie budov:

 

 • Termodynamické simulácie budov

 

  • Termodynamická simulácia budovy (stanovenie potrieb tepla a chladu a variantné riešenia HVAC + lighting)
  • Termodynamická simulácia budovy podľa normy ASHRAE 90.1
  • Termodynamická simulácia existujúcej budovy (variantné riešenia HVAC + lighting, stanovenie úspor energií a emisií CO2 pri variantoch)
  • Výpočet CO2 vznikajúceho počas prevádzky

 

 • CFD (Computational Fluid Dynamics) simulácie

 

  • CFD – simulácia a optimalizácia tepelného komfortu (PMV a PDD)
  • CFD – vetrová štúdia
  • CFD – koncentrácia CO v garážach
  • CFD – šírenie dymu

 

 • Simulácie átrií

 

 • Simulácia a optimalizácia mikroklímy a tepelného komfortu v urbánnom prostredí  (tepelná mapa, tepelný ostrov)

 

 • Simulácie v programe ENVI-MET

 

  • Simulácia teplôt fasád
  • Simulácia tepelného ostrova
  • Simulácia spotreby vody na účely závlahy vegetácie
  • Simulácia šírenia kontaminantov
  • https://www.envi-met.com/features/

 

 • Simulácia a optimalizácia denného osvetlenia

 

 • Simulácia a optimalizácia hodnoty EML (Equivalent Melanopic Lux)

 

 • Simulácia a výpočet potenciálu pre umiestnenie fotovoltických a termálnych kolektorov na strechách a fasádach

Referencie – Simulácie budov

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020