Nesto

V projekte sme spolupracovali na spracovaní environmentálnych konceptov pre územie.

Vybrali sme oblasti, ktorým by sa mal projekt ťažiskovo venovať aby vytvoril čo najkvalitnejšie prostredie.

Pre vybrané objekty sme počítali potrebu tepla a chladu ako indikatívny údaj pre možnosť dosiahnutia uhlíkovej neutrality celého územia.

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020