Kontakt

Naše sídlo a adresa:

Karadžičova 16, 821 08 Bratislava

Telefonický kontakt:

+ 421 911 969 333

E-mail:

sura@salvis.sk

Identifikačné číslo organizácie:

IČO: 50133641

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020