Ukážeme Vám, ako prevádzkovať a udržovať budovy v súlade s konceptom ESG tak, aby dosiahli svoj potenciál. Vaše budovy môžu byť zdravšie a so štastnejšími nájomníkmi, zatiaľ čo vy ušetríte na spotrebách energií.

V rámci auditu budovy identifikujeme silné a slabé miesta a nájdeme možnosti na zlepšenie. Medzi kľúčové ukazovatele stavu budovy v rámci konceptu ESG patria napríklad spotreba vody a energií, kvalita ovzdušia alebo tvorba odpadu.

Súčasťou našej služby „ESG audit budov“ je zároveň možnosť zisku certifikátu LEED O+M.

Ponúkame

Úvod do

ESG

Neváhajte nás osloviť s otázkami spojenými s ESG. Radi Vám poskytneme základný prehľad o trende ESG a jeho implikácie. Vysvetlíme výhody budov s dobrou ESG stratégiou a vysokým ESG ratingom. Priblížime Vám ESG v súvislosti s možnosťami zisku financovania bankami a inými inštitúciami.

Vyhodnotenie súčasného stavu budovy

Uskutočníme ESG audit Vašej budovy. Identifikujeme silné a slabé stránky v kontexte ESG. Pomôžeme s výberom vhodného nástroja pre zber dát. Umožníme Vám na základe hodnotenia ESG skóre získať LEED O+M certifikát.

Návrh optimalizácie a jej implementácia

Vysvetlíme Vám prečo a ako si vybrať kvalitnú ESG schému a bližšie opíšeme jednotlivé schémy a rozdiely medzi nimi. Priblížime Vám parametre a kritériá, podľa ktorých sa budova hodnotí v rámci jednotlivých medzinárodne uznávaných schém (GRESB, GRI, CDP).

Máte otázku? Napíšte nám! Radi sa s Vami porozprávame.

samuel_sura_portrait_bw

Samuel Sůra

+421 911 969 333

sura@salvis.sk

Je zakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, ktorá sa špecializuje na trvalú udržateľnosť, certfikáty LEED, BREEAM, EPD a uhlíkovú neutralitu.

Samuel je držiteľom početných akreditácií v oblasti certifikácií udržateľných budov a tejto téme sa venuje viac ako 10 rokov.

Viedol tím, ktorý na Slovensku zabezpečil prvé LEED a BREEAM certifikácie, vrátane viacerých LEED Platinum projektov.

Venuje sa inováciám, stratégii, rozvoju, akvizícii talentu, finančnámu manažmentu, obchodu a marketingu.

Výhody

Kvalitná ESG stratégia poukáže na oblasti, v ktorých budov môže zvýšiť svoju efektivitu a znížiť svoje náklady. Jedná sa napríklad o spotrebu energie, chladív, produkciu odpadov, spôsob dopravy a podobne. Efektívnejšie riadenie týchto oblastí môže viesť k výrazným finančným úsporám.

Zvýši dopyt zo strany investorov a ostatných stakeholderov.
Zlepší energetickú účinnosť monitorovaním a overovaním údajov o spotrebách.
Zvýši efektivitu procesov súvisiacich so spotrebou energie a materiálov.
Umožní robiť kvalitnejšie biznis rozhodnutia na základe skutočných dát.
Zmierni riziko súvisiace s dopadmi klimatickej zmeny.

Proces

Úvod do ESG

 • Výpočet uhlíkovej stopy počas prevádzky
 • Analýza spotrebnej pitnej vody
 • Dopravná analýza
 • Audit VZT
 • Audit tvorby odpadov
 • Meranie kvality vnútorného prostredia
 • Energetický audit
 • Audit plánu prevádzky a údržby budovy
 • ESG audit budovy a zhodnotenie aktuálneho ESG skóre a možnosti získať LEED O+M certifikát
 • Úvodná certifikácia LEED O+M

Spracovanie ESG stratégie

 • Výber vhodnej ESG schémy (GRESB, GRI alebo CDP).
 • Formulácia merateľných a realistických záväzkov a cieľov s použitím rámca Science Based Targets initiative (SBTi).
 • Analýza činností organizácie a dopadov, ktoré je potrebne merať.
 • Výber vhodného nástroja pre zber relevantných dát.
 • Zverejnenie záväzkov vo výročnej správe, na webovej stránke.
 • Spracovanie akčného plánu.
gresb_logo_small
gri_logo_small
cdp_logo_small

Implementácia opatrení

 • Oslovenie bánk / financujúcich inštitúcií so žiadosťou o financovanie na základe analýzy opatrení
 • Implementácia opatrení tak, aby boli dosiahnuté ciele z bodu znižovania emisí CO2
 • Opätovný ESG audit po 3 rokoch a recertifikácia LEED O+M
 • Aktualizácia simulácií, analýza a prehodnotenie opatrení
 • Vyhodnotenie plnenia cieľov a záväzkov
 • Dosiahnutie LEED Gold / Platinum certifikovaného a uhlíkovo neutrálneho portfólia

Kontakt

Samuel Sůra

+421 911 969 333

sura@salvis.sk

Je zakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, ktorá sa špecializuje na trvalú udržateľnosť, certfikáty LEED, BREEAM, EPD a uhlíkovú neutralitu.

Samuel je držiteľom početných akreditácií v oblasti certifikácií udržateľných budov a tejto téme sa venuje viac ako 10 rokov.

Viedol tím, ktorý na Slovensku zabezpečil prvé LEED a BREEAM certifikácie, vrátane viacerých LEED Platinum projektov.

Venuje sa inováciám, stratégii, rozvoju, akvizícii talentu, finančnámu manažmentu, obchodu a marketingu.

samuel_sura_portrait_bw

Medzi našich klientov patria

corwin-logo
mvgm-logo
penta_real_estate
wienerberger-logo
rigips-logo
danucem-logo
reinoo-logo
zse-logo
lucron-logo
saint_gobain-logo
weber-logo
rehau-logo
jtre-logo
immocap-logo
hbreavis-logo
isover-logo
xella-logo
zeleziarne_podbrezova

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020