LEED

Je certifikačný systém kvality a udržateľnosti dokonale prispôsobený komerčným, najmä kancelárskym budovám. Všetky požiadavky LEED dávajú zmysel. Je prehľadný a jasný, so skvelými zákazníckymi službami. Certifikácia je plynulá a príjemná. Investičné fondy z USA poznajú a preferujú LEED. Certifikovanú komerčnú budovu so správne navolenými udržateľnými prvkami výhodne predáte. LEED predcertifikát je možné získať už na začiatku tvorby projektovej dokumentácie. Použijete ho pri rokovaní o výhodnom financovaní projektu a tiež pri PR komunikácii s médiami.

11

Za výhody systému LEED považujeme:

 • Investičné fondy z USA preferujú im známy LEED, kt. poznajú, rozoznávajú lepšie úrovne a sú oboznámení s ich požiadavkami a výpovednou hodnotou jednotlivých úrovní. LEED preto môže výraznejšie zvýšiť hodnotu budovy a zlepšiť jej konkurenčnú pozíciu v prípade predaja americkému alebo mimoeurópskemu fondu. Podobnú výhodu môže mať BREEAM pri investičných fondoch z Veľkej Británie. LEED poskytuje budove lepšiu viditeľnosť na svojej stránke a pôsobivejšie formy prezentácie.
 • Systém LEED je spojený s výrazne nižšou administratívnou záťažou pre celý projekčný tím. Administratívna záťaž je v porovnaní s BREEAM asi tretinová. Požiadavky sú jasne formulované a prehľadné.
 • Systém LEED kladie vždy rovnaké požiadavky na všetky budovy nezávisle od ich geografickej polohy. Budovy sú tak medzi sebou porovnateľné bez ohľadu na to, v kt. krajine sa nachádzajú.
12

Budova sa hodnotí v rámci ôsmich oblastiach

 • Integratívny proces (Integrative Process)
 • Lokalita a doprava (Location & Transportation)
 • Udržateľné miesto výstavby (Sustainable Sites)
 • Využitie vody (Water Efficiency)
 • Energia a atmosféra (Energy & Atmosphere)
 • Materiály a zdroje (Material & Resources)
 • Kvalita vnútorného prostredia (Indoor Environmental Quality)
 • Inovácia (Innovation)
1

Certifikát môže budova získať v 4 úrovniach:

 • LEED Certified (40 – 49 bodov)
 • LEED Silver (50 – 59 bodov)
 • LEED Gold (60 – 79 bodov)
 • LEED Platinum (80 – 110 bodov)
SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
info@salvis.sk
Členstvá a akreditácie
member_gray

spacer

BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb

spacer

BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb
Newsletter

Copyright © 2019