Proces certifikácie BREEAM

 

Analýza dosiahnuteľnosti rôznych úrovní, vyčíslenie nákladov a opatrení podľa úrovní

Stanovenie cielenej úrovne hodnotenia a spracovanie stratégie jej dosiahnutia

Registrácia BREEAM

Simulácie, odborné štúdie a posudky

Zadanie pre architekta, projektantov, GD a ďalšie strany

Kontrola zapracovanie požiadaviek a opatrení do projektovej dokumentácie

Odoslanie žiadosti o vydanie predcertifikátu, komunikácia s certifikačnou autoritou

Odovzdanie predcertifikátu klientovi

Spracovanie plánov a manuálov trvalej udržateľnosti počas výstavby a stanovenie zodpovednosti za ich dodržanie

Kontrola plnenia požiadaviek BREEAM počas výstavby budovy

 Zozbieranie a spracovanie podkladov pre odoslanie žiadosti o vydanie certifikátu, preklady

Odoslanie žiadosti o vydanie certifikátu, komunikácia s certifikačnou autoritou

Odovzdanie výsledného certifikátu klientovi

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020