Trvalo udržateľný urbanizmus

Ak chce budova dosahovať najvyššie parametre udržateľnosti nestačí definovať na úrovni budovy. Do veľkej miery ovplyvňuje poloha, hustota okolitej zástavby ako aj obslužnosť MHD nepriame emisie CO2 spojené s mobilitou.

Podobne opatrenia pre adaptáciu budovy na klimatické zmeny, manažment zrážkových vôd, podpora cykloinfraštruktúry či minimalizácia tvorby mestských tepelných ostrovou so východiská na ktoré môžu projekty budov nadviazať a znižovať svoj negatívny vplyv na prostredie. V prípade že vstupujeme už do existujúcej urbánnej štruktúru vieme tieto parametre málokedy ovplyvniť avšak pri tvorbe nových zón, štvrtí, či mestských častí to možné je.

Preto poskytujeme nasledovné služby v oblasti trvalo udržateľného urbanizmu:

 • Implementácia konceptov trvalo udržateľného urbanizmu
 • Simulácia a optimalizácia mikroklímy a tepelného komfortu v urbánnom prostredí (tepelná mapa, tepelný ostrov)
 • Computational fluid dynamics (CFD) – vetrové štúdie
 • Spracovanie stratégie adaptácie na klimatické zmeny
 • Spracovanie energetickej stratégie územia

 

Implementácia konceptov trvalo udržateľného urbanizmu zahŕňajú oblasti:

 • Manažment a riadenie procesov
 • Udržateľnosť miesta a posúdenie záplavového rizika
 • Ekológia miesta a podpora biodiverzity
 • Manažment vody v území
 • Alternatívne formy dopravy
 • Adaptácia na klimatické zmeny a mikroklíma
 • Nízkouhlíková energetická koncepcia a infraštruktúra
 • Sociálna udržateľnosť a komunita
 • Udržateľné budovy

 

Mikroklimatické simulácie prostredia nám dokážu predpovedať ako sa búde predmetné prostredie správať počas roka. Dokážeme identifikovať priestory exponované vetru ako aj  lokálnu tvorbu tepelných ostrovov a odporučiť opatrenia na zmiernenie týchto negatívnych javov. Výsledkom je atraktívne prostredie pre budúcich užívateľov a nižšie nároky na chladenie budov.

Certifikácia

V súčasnosti existuje viacero certifikačných schém pre územné celky. Tieto schémy predstavujú osvedčené postupy dobrej praxe pre dosiahnutie kvalitatívnych parametrov v rovine fyzického a sociálneho prostredia.

 • Certifikácia Fitwel Communities
 • Certifikácia BREEAM Communities
 • Certifikácia WELL Community
 • Certifikácia LEED ND

 

Spracovanie energetickej stratégie územia

Výpočet potrieb tepla chladu, elektrickej energie ako aj potenciálu výroby elektrickej energie z PV systémov v hodinovom časovom kroku umožňuje vhodne zvoliť zdroje energii ako aj správne nastaviť nízkouhlíkovú energetickú stratégiu.

 • Výpočet a optimalizácia potrieb budov s použitím PHPP,  termodynamickej simulácie a simulácie denného svetla (pasívny dizajn)
 • Analýza potenciálu pre pasívne prevetrávanie
 • Simulácie a zadanie parametrov a účinností technologických zariadení
 • Štúdia a návrh nízkouhlíkových a bezuhlíkových technológií (OZE)
 • Výpočet množstva CO2 počas prevádzky
 • Stratégia viazania vznikajúceho uhlíka a dosiahnutie uhlíkovej neutrality

 

Spracovanie stratégie pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality územia v nasledovných rozsahoch

 • Uhlíková neutralita v rozsahu prevádzkového uhlíka (operational carbon)
 • Uhlíková neutralita v rozsahu zabudovaného uhlíka (embodied carbon)
 • Uhlíková neutralita v rozsahu uhlíka viazaného na dopravu (transport related carbon)

Prehľad ďalších služieb v oblasti trvalo udržateľného urbanizmu:

 

 • Simulácia a optimalizácia mikroklímy a tepelného komfortu v urbánnom prostredí (tepelná mapa, tepelný ostrov)
 • Spracovanie stratégie adaptácie na klimatické zmeny
 • CFD – vetrová štúdia
 • Štúdia a návrh nízkouhlíkových a bezuhlíkových technológií
 • Certifikácia Fitwel Communities
 • Certifikácia BREEAM Communities
 • Certifikácia WELL Community
 • Certifikácia LEED ND
 • Certifikácia DGNB Framework for carbon neutral buildings & sites
 • Certifikácia Zero Carbon (CAGBC – Canada Green Building Council)
 • Spracovanie energetickej stratégie územia
  • Výpočet a optimalizácia potrieb budov s použitím PHPP,  termodynamickej simulácie a simulácie denného svetla (pasívny dizajn)
  • Analýza potenciálu pre voľné prevetrávanie
  • Simulácie a zadanie parametrov a účinností technologických zariadení
  • Štúdia a návrh nízkouhlíkových a bezuhlíkových technológií (OZE)
  • Výpočet množstva CO2 vznikajúceho behom 60 rokov
  • Stratégia viazania vznikajúceho uhlíka a dosiahnutie uhlíkovej neutrality
 • Spracovanie stratégie pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality územia
  • Uhlíková neutralita v rozsahu prevádzkového uhlíka (operational carbon)
  • Uhlíková neutralita v rozsahu zabudovaného uhlíka (embodied carbon)
  • Uhlíková neutralita v rozsahu uhlíka viazaného na dopravu (transport related carbon)
 • Implementácia konceptov trvalo udržateľného urbanizmu
  • Manažment a riadenie procesov
  • Udržateľnosť miesta
  • Ekológia miesta
  • Energetická koncepcia a infraštruktúra
  • Voda
  • Alternatívne formy dopravy
  • Adaptácia na klimatické zmeny
  • Komunita
  • Udržateľné budovy
 • Návrh cykloinfraštruktúry podľa osvedčených postupov BREEAM
 • Výpočty a poradenstvo v oblasti trvalo udržateľného managementu zrážkových vôd
 • Posúdenie záplavového rizika a návrh ochranných opatrení
 • Služby vhodne kvalifikovaného ekológa

Referencie – Trvalo udržateľný urbanizmus

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020