Trvalo udržateľný urbanizmus (Smart city)

Poskytujeme nasledovné služby v oblasti trvalo udržateľného urbanizmu:

 

 • Simulácia a optimalizácia mikroklímy a tepelného komfortu v urbánnom prostredí (tepelná mapa, tepelný ostrov)
 • Spracovanie stratégie adaptácie na klimatické zmeny
 • CFD – vetrová štúdia
 • Štúdia a návrh nízkouhlíkových a bezuhlíkových technológií
 • Certifikácia Fitwel Communities
 • Certifikácia BREEAM Communities
 • Certifikácia WELL Community
 • Certifikácia LEED ND
 • Certifikácia DGNB Framework for carbon neutral buildings & sites
 • Certifikácia Zero Carbon (CAGBC – Canada Green Building Council)
 • Spracovanie energetickej stratégie územia
  • Výpočet a optimalizácia potrieb budov s použitím PHPP,  termodynamickej simulácie a simulácie denného svetla (pasívny dizajn)
  • Analýza potenciálu pre voľné prevetrávanie
  • Simulácie a zadanie parametrov a účinností technologických zariadení
  • Štúdia a návrh nízkouhlíkových a bezuhlíkových technológií (OZE)
  • Výpočet množstva CO2 vznikajúceho behom 60 rokov
  • Stratégia viazania vznikajúceho uhlíka a dosiahnutie uhlíkovej neutrality
 • Spracovanie stratégie pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality územia
  • Uhlíková neutralita v rozsahu prevádzkového uhlíka (operational carbon)
  • Uhlíková neutralita v rozsahu zabudovaného uhlíka (embodied carbon)
  • Uhlíková neutralita v rozsahu uhlíka viazaného na dopravu (transport related carbon)
 • Implementácia konceptov trvalo udržateľného urbanizmu
  • Manažment a riadenie procesov
  • Udržateľnosť miesta
  • Ekológia miesta
  • Energetická koncepcia a infraštruktúra
  • Voda
  • Alternatívne formy dopravy
  • Adaptácia na klimatické zmeny
  • Komunita
  • Udržateľné budovy
 • Návrh cykloinfraštruktúry podľa osvedčených postupov BREEAM
 • Výpočty a poradenstvo v oblasti trvalo udržateľného managementu zrážkových vôd
 • Posúdenie záplavového rizika a návrh ochranných opatrení
 • Služby vhodne kvalifikovaného ekológa

Referencie – Trvalo udržateľný urbanizmus

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020