YIT ZÓNA MLYNSKÉ NIVY

Vybrané udržateľné opatrenia:

Na projekte poskytujeme vybrané služby z portfólia trvalo udržateľného urbanizmu

SALVIS, s.r.o.

 

Špitálska 61
Bratislava
811 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020