NOVÉ APOLLO

Klient

HB REAVIS

Podlažná plocha

50.000 m2

Miesto

Bratislava

Vybrané udržateľné opatrenia:

Pre projekt sme spracovali audit búracích prác a plán recyklácie a znovupoužitia stavebného odpadu

Na projekte plníme rolu BREEAM AP

Lokalita

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020