WESTEND GATE

Klient

JTRE

Podlažná plocha

50.000 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

BREEAM GOOD

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby BREEAM vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Výborné denné osvetlenia a výhľady

Nízky dopad použitých materiálov na ŽP z hľadiska ich životné cyklu (LCA – life cycle assessment)

Viac ako 90% stavebného odpadu znovupoužitého / recyklovaného

Dynamická počítačová simulácia podľa normy ASHRAE 90.1

Lokalita

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020