YIT zóna Mlynské nivy

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “YIT zóna Mlynské nivy”

YIT ZÓNA MLYNSKÉ NIVY

Výnimočnosť tohto projektu je, že sme boli prizvaní k spolupráci hneď na úvod, pri tvorbe overovacej štúdie. Environmentálne koncepty boli tak od začiatku integrálnou súčasťou tvorby návrhu. Úvodné veterné simulácie a simulácie mikroklímy boli dobrým indikátorom potencionálnych problematických miest. Tieto všetky analýzy tvorili podklad v ďalšej etape vyzvanej súťaže.

Ich vyhodnotenie prinieslo veľmi kvalitné architektonicko-urbanistické návrhy, z ktorých mnohé mali environmentálne požiadavky priamo integrované v koncepte. Následná mikroklimatická a vetrová štúdia overili správnosť rozhodnutia poroty a súčasne poukázali na potenciál ďalšieho zlepšenia.

Následný výpočet potrieb tepla a chladu termodynamickou simuláciou na báze hodinového časového kroku je podkladom pre spracovanie nízkouhlíkového energetického konceptu pre celú zónu.

Veríme, že takéto postupy pri návrhu sa stanú štandardom a prispejú k tvorbe kvalitného a udržateľného urbánneho prostredia.

 

Vybrané udržateľné opatrenia:

Na projekte poskytujeme vybrané služby z portfólia trvalo udržateľného urbanizmu

THE MILL

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “THE MILL”

Info o projekte čoskoro doplníme

Dunajská 68

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “Dunajská 68”

Info o projekte čoskoro doplníme

E-Office

3 júna, 2020 Posted by 0 thoughts on “E-Office”

Info o projekte čoskoro doplníme

Istropolis

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Istropolis”

Výnimočnosť tohto projektu je, že sme boli prizvaní k spolupráci hneď na úvod, pri tvorbe overovacej štúdie. Environmentálne koncepty boli tak od začiatku integrálnou súčasťou tvorby návrhu. Úvodné veterné simulácie a simulácie mikroklímy boli dobrým indikátorom potencionálnych problematických miest. Tieto všetky analýzy tvorili podklad v ďalšej etape vyzvanej súťaže.

Ich vyhodnotenie prinieslo veľmi kvalitné architektonicko-urbanistické návrhy, z ktorých mnohé mali environmentálne požiadavky priamo integrované v koncepte. Následná mikroklimatická a vetrová štúdia overili správnosť rozhodnutia poroty a súčasne poukázali na potenciál ďalšieho zlepšenia.

Následný výpočet potrieb tepla a chladu termodynamickou simuláciou na báze hodinového časového kroku je podkladom pre spracovanie nízkouhlíkového energetického konceptu pre celú zónu.

Veríme, že takéto postupy pri návrhu sa stanú štandardom a prispejú k tvorbe kvalitného a udržateľného urbánneho prostredia.

XELLA

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “XELLA”

Info o projekte čoskoro doplníme

ISOVER

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “ISOVER”

Info o projekte čoskoro doplníme

Weber

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Weber”

Info o projekte čoskoro doplníme

Rigips

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Rigips”

Info o projekte čoskoro doplníme

Wienerberger

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Wienerberger”

Info o projekte čoskoro doplníme

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020