Nesto

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Nesto”

V projekte sme spolupracovali na spracovaní environmentálnych konceptov pre územie.

Vybrali sme oblasti, ktorým by sa mal projekt ťažiskovo venovať aby vytvoril čo najkvalitnejšie prostredie.

Pre vybrané objekty sme počítali potrebu tepla a chladu ako indikatívny údaj pre možnosť dosiahnutia uhlíkovej neutrality celého územia.

AB Obchodná

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “AB Obchodná”

Info o projekte čoskoro doplníme

Nové Apollo

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Nové Apollo”

NOVÉ APOLLO

Klient

HB REAVIS

Podlažná plocha

50.000 m2

Miesto

Bratislava

Vybrané udržateľné opatrenia:

Pre projekt sme spracovali audit búracích prác a plán recyklácie a znovupoužitia stavebného odpadu

Na projekte plníme rolu BREEAM AP

Lokalita

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020