Nové Apollo

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Nové Apollo”

NOVÉ APOLLO

Klient

HB REAVIS

Podlažná plocha

50.000 m2

Miesto

Bratislava

Vybrané udržateľné opatrenia:

Pre projekt sme spracovali audit búracích prác a plán recyklácie a znovupoužitia stavebného odpadu

Na projekte plníme rolu BREEAM AP

Lokalita

BCT2

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “BCT2”

BCT 2

Klient

Penta Real Estate

Podlažná plocha

14.538 m2

Miesto

Košice

Získaný certifikát

LEED GOLD

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby LEED vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Audit využitia materiálov z búracích prác

Využitie betónu z búracích prác v rámci nového zámeru

Infraštruktúra pre elektromobilitu

Rozsiahly plán ochrany vnútorného ovzdušia

Lokalita

EcoPoint 2

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “EcoPoint 2”

ECOPOINT 2

Klient

Bischoff et Compagnons

Podlažná plocha

5.000 m2

Miesto

Košice

Získaný certifikát

BREEAM EXCELLENT

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby BREEAM vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Nabíjacie stanice na elektromobily

Tepelné čerpadlá a aktívne betónové jadro

Jedna z najudržateľnejších kancelárskych budov na Slovensku

Lokalita

Landererova 12

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “Landererova 12”

LANDEREROVA 12

Klient

J&T REAL ESTATE

Podlažná plocha

22.000 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

LEED GOLD

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby LEED vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Vysoká úroveň filtrácie vzduchu, návrh zabraňujúci šírenie polutantov

Uprednostnenie regionálnych stavebných materiálov a materiálov s obsahom recyklátu

Úspora pitnej vody vďaka efektívnej sanite

Lokalita

ROSUM

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “ROSUM”

ROSUM

Klient

Penta Real Estate

Podlažná plocha

30.000 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

LEED GOLD

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
Budova bola nominované naocenenie VISIO.2020 za významný počin voblasti trvalo udržateľnej ceny.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Nabíjacie stanice pre elektromobily

Sprchy, skrinky a úložiská na bicykle

Pestrá vegetácia z miestnych druhov rastlín

Prvá budova v Bratislave, ktorá použila inovatívne úsporne sanitárne zariadenia

Použité chladivá s nízkym dopadom na globálne otepľovanie a nulovým dopadom na ozónovú vrstu

Viac ako 75% stavebného odpadu počas výstavby bolo zrecyklovaného alebo znovupoužitého

Pri výbere dodávateľov stavebných materiálov boli uprednostnené lokálne spoločnosti

Lokalita

POSTOVA offices

17 apríla, 2020 Posted by 0 thoughts on “POSTOVA offices”

POSTOVA OFFICES

Klient

Reinoo, a.s.

Podlažná plocha

15.000 m2

Miesto

Žilina

Získaný certifikát

LEED GOLD v4

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie

0 %

Objem zrážkovej vody vsiaknutej na mieste

0 %

Množstvo zrecyklovaného a znovupoužitého stavebného odpadu počas výstavby
Prvá a jediná budova na Slovensku certifikovaná v systéme LEED v4.

 

Budova získala ocenenie VISIO.2020 za významný počin v oblasti trvalo udržateľnej ceny.

 

Budova získala ocenenia Stavba roka v kategóriách „Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby“ a „Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby“.

Pri projekte sme sa museli popasovať s nasledovnými výzvami:

Ako zabrániť vzniku tepelného ostrova?

Aby sme zamedzili prehrievaniu strechy navrhli sme na jej povrchu vysoko odrazivé biele materiály. To zníži náklady na chladenie, bude chrániť technológiu na streche a prispeje k chladnejšej mikroklíme v okolí budovy. V okolí budovy sme zachovali a prisadili ďalšie stromy aby sme tiež pomohli v lete prostredie udržať v príjemnej teplote. Plochu vonkajšieho parkoviska sme navrhli z bieleho odrazivého materiálu aby sa neprehrievala a stromy sme vysadili tak aby zatienili autá.

Ako zachovať stromy v tesnej blízkosti budovy?

Zachovali sme existujúce stromy. V oblasti ich koreňovej sústavy bolo zabránený pohyb ťažkým mechanizmom aby korene neudusili. Podarilo sa dokonca zachovať aj stromy, ktoré boli pôvodne určené na výrub, keďže boli v tesnej blízkosti budovy.

Ako ušetriť pitnú vodu?

Inštalovali sme nízkoprietokové batérie, sprchy a inštalovali sme úsporné toalety a pisoáre. Vďaka tomu ušetríme ročne 2 milióny pitnej vody. Vegetáciu polievame zachytenou dažďovou vodou čo prináša ďalšiu úsporu.

Čo spraviť aby ľudia chodili do budovy na bicykli?

Cyklistom sme poskytli atraktívne úložisko so vstupom z parteru budovy, šatne a sprchy. Alternatívnu dopravu sme podporili aj umiestnením nabíjacích staníc k parkovacím miestam.

Ako nedovážať stavebný odpad na skládku?

Zrecyklovali sme 95,7% staveného odpadu!

Ako znížiť množstvo prachu v ovduší?

Počas výstavby sme starostlivo chránili rozvody vzduchotechniky pred prachom. Počas prevádzky je privádzaný vzduch filtrovaný vysoko efektívnymi filtrami.

Ako znížiť spotrebu energie?

Simulovali sme správanie a energetickú potrebu budovy počas celého roka aby sme našli spôsob ako zvýšiť energetickú efektívnosť.

Lokalita

Green Bay Residence

28 januára, 2019 Posted by 0 thoughts on “Green Bay Residence”

GREEN BAY RESIDENCE

Klient

TAW

Podlažná plocha

8.000 m2

Miesto

Trenčín

Získaný certifikát

LEED SILVER

SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby LEED vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Ochrana vnútorného prostredia budovy (ochrana VZT rozvodov pred prachom a nečistotami na stavbe, výber materiálov s ultra nízkymi obsahmi organických prchavých látok)

Jeden z 2 certifikovaných rezidenčných projektov na Slovensku

Nabíjacie stanice pre elektromobily

Lokalita
Einpark

Einpark

28 januára, 2019 Posted by 0 thoughts on “Einpark”

EINPARK

Klient

Corwin Capital

Podlažná plocha

16.560 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

LEED PLATINUM

Einpark

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby LEED vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Termodynamická simulácia a energetická optimalizácia

Jediná kancelárska budova na Slovensku s certifikátom LEED BD+C v úrovni Platinum

Prívod čerstvého vzduchu podľa koncentrácie CO2

Vysoko účinná filtrácia vzduchu

Vsakovací systém na zrážkovú vodu

Jedna znajudržateľnejších kancelárskych budov na Slovensku

Lokalita

WESTEND GATE

28 januára, 2019 Posted by 0 thoughts on “WESTEND GATE”

WESTEND GATE

Klient

JTRE

Podlažná plocha

50.000 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

BREEAM GOOD

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby BREEAM vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Výborné denné osvetlenia a výhľady

Nízky dopad použitých materiálov na ŽP z hľadiska ich životné cyklu (LCA – life cycle assessment)

Viac ako 90% stavebného odpadu znovupoužitého / recyklovaného

Dynamická počítačová simulácia podľa normy ASHRAE 90.1

Lokalita

Blumental Offices

28 januára, 2019 Posted by 0 thoughts on “Blumental Offices”

BLUMENTAL OFFICES

Klient

Corwin Capital

Podlažná plocha

18.000 m2

Miesto

Bratislava

Získaný certifikát

LEED GOLD

0 %

Úspora pitnej vody

0 %

Úspora energie
Budova získala ocenenie CIJ Leading Green Building Development & Developer.
SALVIS poskytol na projekte kompletné certifikačné služby LEED vrátane všetkých odborných služieb a simulácií.

Vybrané udržateľné opatrenia:

Využitie technológie tepelného čerpadla

Nadštandardná energetická efektívnosť

Investícia do špecializovaných štúdií pre skvalitnenie projektu –termodynamicá simulácia, analýza tepelnej pohody, simulácia denného osvetlenia

Lokalita

SALVIS, s.r.o.

 

Karadžičova 16
Bratislava
821 08

 

+421 911 969 333
sura@salvis.sk

grey-member-hi-res
BREEAM_Recognition_LicensedAssessorCompany_A4_rgb
BREEAM_Recognition_ListedAssessor_A4_rgb

Copyright © 2020