Naše služby


Simulácie a odborné služby

Viac informácii

Referencie

Čakáme na súhlas klientov so zverejnením ďalších 6 našich referencií.

„Zo zástupcami spoločnosti Salvis sme úzko spolupracovali pri certifikovaní stavby Zelené Átrium v Trnave, ako aj pri organizácií seminárov o environmentálnej certifikácií pre architektov a projektantov. Vysoko oceňujem ich odbornú zdatnosť, pripravenosť na všetky stretnutia, ochotu poradiť a hľadať dostupné riešenia. Obzvlášť chcem vyzdvihnúť ich neustálu snahu vzdelávať sa v oblasti inovácii v stavebníctve a stavebných materiáloch za účelom zdokonalenia svojej konzultačnej činnosti.“

Vladimír Balent Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - Project manager

„Spoločnosť SALVIS jasne a zreteľne klientovi interpretuje požiadavky LEED alebo BREEAM pre administratívne budovy. Rozumejú motiváciám a potrebám developera a svoje poradenstvo tomu dokonale prispôsobili. Projekt vždy preštudujú do hĺbky a snažia sa vždy vybrať najrozumnejšiu cestu pre dosiahnutie vysokej úrovne hodnotenia.“Miloš Polák CORWIN CAPITAL - Project manager

„Spolupracujem s odborníkmi zo spoločnosti SALVIS už niekoľko rokov a sú pre mňa nie len zárukou kvalitnej certifikácie udržateľnosti, ale aj zdrojom informácií v tejto oblasti. V SALVIS poznajú oba najrozšírenejšie certifikačné systémy a vedia ich porovnať a odporučiť ten, ktorý sa klientovi viac hodí pre konkrétny projekt. Za dôležité pokladám, že všetky odborné služby, ktoré vyžaduje certifikácia udržateľnosti, sú pod jednou strechou – poradenstvo a vedenie certifikačného procesu, simulácie, stavebná fyzika, PHPP a samozrejme komunikácia s certifikačnými autoritami v USA a Veľkej Británii.“

Pavol Kukura Predseda predstavenstva SKGBC

Ako vieme zlepšiť výkon budovy

Zlepšenie výkonu budovy, pri ktorej poskytneme naše poradenstvo oproti referenčnej, porovnávacej budove namodelovanjej podľa metodiky LEED a BREEAM. Porovnávacia budova má výkon zodpovedajúci bežnej súčasnej praxi na stavebnom trhu.
Zníženie spotreby pitnej vody až o
85%
Zníženie spotreby energie až o
75%
Zvýšenie produktivity užívateľov budovy až o
50%
Zníženie množstva stavebného odpadu, ktorý je odvezený na skládku do
90%

Naše akreditácie

  • BREEAM International Assessor (BAUD0798)
  • BREEAM In Use Assessor (BAUD0798)
  • BREEAM AP (BREEAMAP1000342)
  • LEED AP BD+C
  • WELL AP
  • Certified Passive House Designer
  • Energetický audítor

Hľadáme ďalších ľudí do tímu

Radi by sme doplnili náš tím o tých správnych ľudí. Máme veľa práce. Výhodou pri uchádzaní sa o zamestnanie je svedomitosť, otvorenosť, vzťah k ŽP, zdraviu, záujem sa vzdelávať, ale aj znalosť anglického jazyka, technické vzdelanie, znalosť AUTOCAD, skúsenosť s BREEAM alebo LEED. Nie je potrebné vyhovieť všetkému uvedenému. V SALVIS si myslíme, že správna povaha, prístup a charakter sú pre túto prácu dôležitejšie ako zručnosti. Ponúkame zdravé pracovné miesto, masáže, fond na vzdelávanie, kanceláriu pri Medickej záhrade. Ak máte záujem uchádzať sa o spoluprácu so SALVIS prosím kontaktujte pán Sůru na adrese sura@salvis.sk alebo na tel. č.: +421 911 969 333. Sme otvorení všetkým formám spolupráce.